2023-10-19 14:02Pressmeddelande

Varvsbron vinner Stålbyggnadspriset 2023

Stålbyggnadspriset 2023, vinnarnaStålbyggnadspriset 2023, vinnarna

Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 19 oktober i Stockholm, delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Varvsbron som akrobatiskt spänner över hamnbassängen i Helsingborg.

Företagen bakom Varvsbron och mottagare av Stålbyggnadspriset är:
Arkitekt: Ramboll Sverige
Stålbyggare: Stål & Rörmontage
Konstruktör: Leonhardt Andrä & Partner
Beställare: Helsingborgs Stad

Juryns motivering
I en nästan akrobatiskt svävande och lutande rörelse mellan olika marknivåer, spänner Varvsbronbron över E4, för att med två svängda partier skapa en S-formad rörelse över hamnbassängen och landa i linje med ett nytt torgrum vid en kanal. Samspelen mellan rum och struktur, mellan massa, tryck och drag, bidrar till både ett effektivt materialutnyttjande, en upplevd spänstighet och en vacker plats att vara och röra sig på. Projektet genomsyras av en eftersträvansvärd god samverkan mellan Helsingborgs stad som engagerad beställare, den gestaltande landskapsarkitekten, broingenjören, övriga tekniska konsulter och en kunnig entreprenör. Allas kunskaper har sömlöst vävts in i projektet och den sammantagna upplevelsen har fått styra.

Under Stålbyggnadsdagen presenterades Stålbyggnadsprisets fyra finalister.
Det var mycket hög nivån på samtliga finalprojekt men bland dessa valde juryn att tilldela ett hedersomnämnande till projektet Hage i Råängen.

Om Stålbyggnadspriset
Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.


Om Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) är verkställande organ för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, vars 150 intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen. Med visionen som ledstjärna – Stål bygger en hållbar framtid – stärker SBI intressenternas konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Ett kompetenscentrum som utvecklar nyttan för företagen genom fortbildning och certifiering, standarder och handböcker samt forskningsprojekt om materialets styrka och användbarhet. Stål ska tillhöra det främsta valet när marknaden väljer byggmaterial för tidlösa konstruktioner som håller från generation till generation. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnadsdagen.se


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk