2017-12-12 14:42Pressmeddelande

Tre filmer om materialet som förändrar världen

null

Vilken är den gemensamma nämnaren för fasader som andas, återbrukbara byggnadskonstruktioner, Tjernobylreaktorns nya livräddande skyddsskal och den bro som just nu 3D-printas i Amsterdam?

Vad bygger vi med framtidens stål? Med tre filmsläpp om sammanlagt nio projekt vill Stålbyggnadsinstitutet visa på stålets roll i det hållbara samhällsbyggandet. Filmerna visar banbrytande konstruktioner som räddar liv, renar luft, sparar energi, låter fasader andas och är lätta att återbruka. Filmserien är en del i Stålbyggnadsinstitutets satsning ”Stål bygger en hållbar framtid”.

Med ”Stål bygger en hållbar framtid” vill Stålbyggnadsinstitutet uppmana arkitekter, konstruktörer, fastighetsägare och byggentreprenörer att samverka och ta vara på stålutvecklingens höga innovationstakt, miljöfördelar och den stora gestaltningsfrihet som stålet ger.

"I den cirkulära ekonomin är stålet en stor tillgång. Stål erbjuder unika egenskaper som möjliggör t.ex. lättare och starkare konstruktioner, längre livslängd, 100% återvinning samt återanvändning. Egenskaper som kommer att ha en avgörande betydelse för resan mot det fossilfria Sverige 2045", säger Stålbyggnadsinstitutets vd Björn Åstedt.

Initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” har hittills även innefattat en utökad satsning på Stålbyggnadsdagens Arkitekturspår, partnerskap i Arkitekturgalan, tillgängliggörande av talespersoner, sponsring av studentaktiviteter och nya plattformen byggahallbart.se.

I första filmen visas:

En flyttbar, äggformad bastu i guldskimrande rostfritt stål, som återspeglar den omgivande arktiska naturen. En mobil symbol för stadsflytten av Kiruna. För sol, hopp och gemenskap.
Solar egg i Kiruna, Sverige

Av Bigert & Bergströms för Riksbyggen

Fasader som andas likt den mänskliga huden. Värmereaktiva metaller i stålkonstruktion som reagerar självmant, för att vid behov ventilera en byggnad eller skydda den mot solen.
Breathable architecture i Los Angeles, USA

Av DOSU Studio Architecture

Världens längsta hängbro. En 494 meter lång och 85 meter hög stålinnovation som bjuder på fantastiska naturscener och för både människor och platser närmare varandra.
Charles Kuonen Hängebrücke i Randa-Wallis, Schweiz
Av Swissrope

Film nr 1 lanseras den 12 dec

Film nr 2 lanseras den 15 dec

Film nr 3 lanseras den 19 dec

Filmerna publiceras på Stålbyggnadsinstitutets Youtube-kanal. Filmerna är fria att spridas.

Se även filmerna och läs mer om ”Stål bygger en hållbar framtid” på byggahallbart.se.

För ytterligare information:

Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet, 070-453 94 42, bjorn.astedt@sbi.se

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk