2017-12-15 14:45Pressmeddelande

Tre filmer om materialet som förändrar världen, del 2

null

Idag släpps den andra av tre filmer, om materialet som förändrar världen. Filmerna visar banbrytande konstruktioner som räddar liv, renar luft, sparar energi, låter fasader andas och är lätta att återbruka.

Vad bygger vi med framtidens stål? Med tre filmsläpp om sammanlagt nio projekt vill Stålbyggnadsinstitutet visa på stålets roll i det hållbara samhällsbyggandet. Filmserien är en del i Stålbyggnadsinstitutets satsning ”Stål bygger en hållbar framtid”.

Med ”Stål bygger en hållbar framtid” vill Stålbyggnadsinstitutet uppmana arkitekter, konstruktörer, fastighetsägare och byggentreprenörer att samverka och ta vara på stålutvecklingens höga innovationstakt, miljöfördelar och den stora gestaltningsfrihet som stålet ger.

"I den cirkulära ekonomin är stålet en stor tillgång. Stål erbjuder unika egenskaper som möjliggör t.ex. lättare och starkare konstruktioner, längre livslängd, 100% återvinning samt återanvändning. Egenskaper som kommer att ha en avgörande betydelse för resan mot det fossilfria Sverige 2045", säger Stålbyggnadsinstitutets vd Björn Åstedt.

Initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” har hittills även innefattat en utökad satsning på Stålbyggnadsdagens Arkitekturspår, partnerskap i Arkitekturgalan, tillgängliggörande av talespersoner, sponsring av studentaktiviteter och nya plattformen byggahallbart.se.

I andra filmen visas:

3D-printade stålbroar. Nya tekniker tillåter organiska former och minimal åtgång av material. Resultatet blir starkt, säkert, unikt och digitalt smart.
MX3D Bridge, Amsterdam, Nederländerna

Av MX3D, Joris Laarman Lab

Livsavgörande skydd. Tjernobylreaktorn har fått en ny stålkupol och grav. Den skyddar från läckande radioaktiv strålning i minst 100 år och klarar temperaturer från -43 till + 45 °C.
Nya stålskyddet över Tjernobylreaktor nr 4, Tjernobyl, Ukraina

Av Chernobyl Shelter Fund, Novarka

Gränslös arkitektur för hoppingivande signalbyggnader
. En terroristattack 2001 raserade
tunnelbanecentralen. Nu är den återuppstånden i en ljus skepnad med vingar av stål.
World Trade Center Transportation Hub
, New York, USA
Av Santiago Calatrava

Film nr 1 lanserades den 12 dec (se pressmeddelande)

Film nr 2 lanseras den 15 dec 

Film nr 3 lanseras den 19 dec

Filmerna publiceras på Stålbyggnadsinstitutets Youtube-kanal. Filmerna är fria att spridas.

Se även filmerna och läs mer om ”Stål bygger en hållbar framtid” på byggahallbart.se.


För ytterligare information:
Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet, 070-453 94 42, bjorn.astedt@sbi.se

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk