2017-12-19 13:02Pressmeddelande

Tre filmer om materialet som förändrar världen, del 3

null

Idag släpps den sista av tre filmer, om materialet som förändrar världen. Filmerna visar på historisk återuppbyggnad, att vi kan bygga 100% cirkulärt och att fasader kan rena luften.

Vad bygger vi med framtidens stål? Med tre filmsläpp om sammanlagt nio projekt vill Stålbyggnadsinstitutet visa på stålets roll i det hållbara samhällsbyggandet. Filmserien är en del i Stålbyggnadsinstitutets satsning ”Stål bygger en hållbar framtid”.

Med ”Stål bygger en hållbar framtid” vill Stålbyggnadsinstitutet uppmana arkitekter, konstruktörer, fastighetsägare och byggentreprenörer att samverka och ta vara på stålutvecklingens höga innovationstakt, miljöfördelar och den stora gestaltningsfrihet som stålet ger.

"I den cirkulära ekonomin är stålet en stor tillgång. Stål erbjuder unika egenskaper som möjliggör t.ex. lättare och starkare konstruktioner, längre livslängd, 100% återvinning samt återanvändning. Egenskaper som kommer att ha en avgörande betydelse för resan mot det fossilfria Sverige 2045", säger Stålbyggnadsinstitutets vd Björn Åstedt.

Initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” har hittills även innefattat en utökad satsning på Stålbyggnadsdagens Arkitekturspår, partnerskap i Arkitekturgalan, tillgängliggörande av talespersoner, sponsring av studentaktiviteter och nya plattformen byggahallbart.se.


I tredje filmen visas:

Stålnätskatedral
Ur ruiner i italienska staden Siponto, reser sig en illusion av en fullvärdig katedral, utformad av 4500 kvadratmeter stålnät.
Basilica di Siponto, Foggia, Italien

Av Eduardo Tresoldi

100% Cirkulär byggnad
Det går att bygga 100 procent cirkulärt. ”The Circular building” uppfördes under London design festival 2016 och visade att återvinning, återbruk och öppna materialdata gör det möjligt.
Circular building, London

Av Arup

Smogätande torn
På en enkel stålstruktur utspelar sig en mindre revolution. Det är holländska designern Daan Roosegaarde som har skapat världens största smogdammsugare med ambitionen att producera ren luft i förorenade städer.
The Smog free tower, Peking
Av Studio Roosegaarde

Film nr 1 lanserades den 12 dec

Film nr 2 lanserades den 15 dec

Film nr 3 lanseras idag den 19 dec

Filmerna publiceras på Stålbyggnadsinstitutets Youtube-kanal. Filmerna är fria att spridas.

Se även filmerna och läs mer om ”Stål bygger en hållbar framtid” på byggahallbart.se.


För ytterligare information:
Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet, 070-453 94 42,bjorn.astedt@sbi.se

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk