2013-09-09 12:30Pressmeddelande

Studieresa till Sundsvallsbron

null

Vi på SBI är glada att få inbjuda medlemmar och andra att se Europas största pågående broprojekt, Sundsvallsbron. I detta besök får man en unik visning av detta ur många aspekter intressanta stålbroprojekt och träffa andra stålbrointresserade. På Stålbyggnadsdagen den 24 okt kommer man också att kunna lyssna på en genomgång av detta spännande projekt.

Den nya bron över Sundsvallsfjärden byggs för fullt och just nu pågår montaget av de
stora stållådorna. De 120-170 meter långa och 2500 ton tunga brosektionerna kommer
på båt från Polen och Tyskland och lyfts sedan på plats med stora kranar. Detta
är Europas just nu största pågående brobyggnadsprojekt och är mycket intressant ur
stålbyggnadssynpunkt.

Vi kommer både att få ingående information om projektet genom projektledning och
informationsfilmer samt en initierad rundvandring genom och på stållådorna under
ledning av Staffan Boström. Vi kommer bl a att titta på svetsarbeten och förberedelser
av kommande lyft.

Vi kommer även under studiebesöket att titta på en av de andra stora broarna längs
den nya sträckningen av E4 förbi Sundsvall, Ljunganbron. De två stållådorna är färdiglanserade
och nu pågår gjutning av betongfarbanorna.

"Det blir en lång men intressant dag för alla som är intresserade av stora stålbroar och
som vill uppleva ett av Europas stora broprojekt på nära håll. Men det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra brobyggare och konstruktörer", säger Lars Hamrebjörk, projektledare och redaktör på tidningen Nyheter om Stålbyggnad.

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk