2021-10-29 15:12Pressmeddelande

Stipendium för bästa examensarbete inom stålbyggnad till Anton Andersson & Johannes Jonsson, LTH

Mottagarna av stipendiet är Anton Andersson och Johannes Jonsson.Mottagarna av stipendiet är Anton Andersson och Johannes Jonsson.

Under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2021 ut till Anton Andersson och Johannes Jonsson från Lunds Tekniska Högskola.

Motivering

Examensarbetet behandlar vibrationsdriven stålspontning. Frågeställningen är om man utifrån numerisk simulering av det dynamiska förloppet vid neddrivning av sponten kan utveckla stoppkriterier i syfte att undvika skador på sponten vid kollision med större stenar och block.
För ändamålet har tre olika numeriska modeller tillämpats. En av modellerna är en konventionell finit elementmodell i det kommersiella FE-paketet Abaqus. En sådan modell är noggrann men mjukvaran är dyr och kräver en hel del av användaren. Som alternativ har författarna därför utvecklat enklare modeller, en modell med endast en frihetsgrad och en annan med flera frihetsgrader i enaxlig riktning. Det är fråga om transienta dynamiska beräkningar, och script för tidsintegration i de förenklade modellerna har författarna utvecklat i Matlab.
Examensarbetet är välskrivet och väl disponerat. Tydligheten är exemplarisk. Den här slags beräkningar är på en förhållandevis hög nivå, i synnerhet med beaktande av de två egenutvecklade beräkningsmodellerna.
Sammantaget gör Stålbyggnadsinstitutet därför bedömningen att detta är årets bästa examensarbete inom Stålbyggnad.       

Om stipendiet

Stipendiet är instiftat av Ramboll och Lecor Stålteknik men finansieras av Stålbyggnadsinstitutet. Syftet är att uppmuntra studenter på civilingenjörs utbildningarna inom Väg- och vattenbyggnad eller Samhällsbyggnad att välja att göra sitt avslutande examensarbete inom stålbyggnadsomsrådet.
Vinnarna får dela på 20 000 kr.

Juryn 2021
Mikael Möller, Senior Structural Engineers
Erik Forsgren, Stålbyggnadsinstitutet


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnad.se


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk