2013-05-15 19:00Pressmeddelande

Stålbyggnadspriset 2013 tillfaller Tullhusbron i Norrköping

null

Juryn har beslutat att tilldela Tullhusbron i Norrköping, Stålbyggnadspriset 2013. Till det vinnande bidraget har juryn valt det projekt som bäst uppfyller prisets kriterier genom:

  • Sin konsekventa användning av stål för både funktion och arkitektoniskt uttryck


  • Stålets verkan för både helheten och detaljerna


  • Val av teknisk lösning för att framhäva materialets spänst och bärförmåga


Priset delades ut vid ett seminarium i Stockholm den 15 maj. Priset består av 50 000 kronor till de personer som särskilt bidragit till byggnadsverkets utformning och konstruktion, en plakett i rostfritt stål till byggnaden samt diplom till:

Byggherre:   Norrköpings kommun

Arkitekt:   Erik Andersson Arkitektbyrå, Erik Andersson

Stålkonstruktör:   Ramböll, Tore Lundmark och Christer Carlsson

Stålentreprenör:   Lecor Stålteknik, Kjell Hermansson

Juryns motivering är:

I en enda slank form svingar sig Tullhusbron från kajkanten i norr till den grönskande Strömsholmen i söder. Allt igenom stål i både uttryck och i konstruktion, format med säker hand där arkitektur och konstruktion samspelar med entydighet. Det är en uppvisning i detaljlöshetens svåra konst. Varje mått, varje vinkel, varje möte mellan två plåtar är långt drivet i sin förenkling och framhäver den hela formens elegans, vilket imponerar i ett kommunalt anläggningsprojekt.
Det enkla döljer också det finurliga. Den utmanande tunnheten i det synliga språnget på drygt 60 meter blir möjligt med de korta nedspända sidospannen, dolda i landfästena där det ovanliga luftvärmesystemet också har sin plats.
Tullhusbron förefaller så självklar. Den inordnar sig ödmjukt i sitt sammanhang samtidigt som den övertygande talar ett eget och samtida språk – utan att skrika!

Utöver det vinnande bidraget har juryn valt att lyfta fram tre projekt som tilldelas ett Hedersomnämnande för speciellt utmärkande kvaliteter.

Ale stationer och Gamlestadens station, Göteborg

Juryns utlåtande är:

Ale stationer är inte ett byggnadsverk utan flera. Det handlar om hur system, repetition och variation sammantaget ger kvaliteter som inte bara kan uppfattas i det enskilda. Stålet är en av pusselbitarna, både som ett bärande element i de smäckra gångbryggorna och i olika beklädnader. Stenmaterial, trä och glas är andra pusselbitar i detta projekt som visar på hur kontrasterna kan användas för att framhålla varje materials egenskaper starkare och tydligare. Stålet får här sin tydliga roll och visar sin självklara plats i helheten. I kollektivtrafikens vardagsmiljöer lyfter sig detta utöver det förväntade med sin skärpa och sin medvetna materialhantering.

Beställare:   Västtrafik

Arkitekt:   Frenning & Sjögren Arkitekter, Pelle Frenning

Konstruktör:   Ramböll, Annica Lind

Stålentreprenör:   Lecor Stålteknik


Friends Arena, Solna

Juryns utlåtande är:

Takkonstruktionen i Friends arena är ett konstruktivt samspel mellan balk och skalverkan. Stålvikten för hela taket har kunnat minimeras till en imponerande låg nivå genom att kombinera höghållfast stål med en konstruktivt optimerad balkutformning, samt genom att utnyttja takkonstruktionens skalverkan. Mot himlen, då taket öppnas, upplevs som bäst konstruktionens lätthet och transparens. Sammantaget kan sägas att takkonstruktionen till Friends Arena på ett övertygande sätt visar hur stål kan bidra till mycket kostnads- och produktionseffektiva lösningar och en synbar lätthet för den här typen av stora anläggningar.

Byggherre:  Arenabolaget i Solna

Arkitekt:  Krook&Tjäder / Berg / C.F. Møller Architects,
Håkan Björk, Svante Berg, Adam Wycichowski och Markus Alroth

KonstruktörSweco Structures, Lars Cederfeldt, Lars Hansson

StålentreprenörRuukki


Studio Furillen, Gotland

Juryns utlåtande är:

Studio Furillen möter besökaren som ett slutet rätblock av rostande stål, till synes svävande på sin sockel av spegelglas. Byggnaden visar sig dock kunna öppnas som en kinesisk ask; stålskivor glider åt sidan och visar en ingång, hela väggpartier fälls ner och blir till terrasser. Det till synes solida metallblocket visar sig vara ett skal kring en vitmålad interiör där rummen grupperats runt ett två våningar högt atrium som öppnar sig mot himmelen. Byggnadens yttre och inre gestaltning litar till stålets karaktär - stram och rostig stålplåt mot vitlackad gallerdurk och vita stålpelare.

Beställare:   Mikael Blomqvist

Arkitekter:   AQ Arkitekter, Andreas Forsberg

Konstruktör:   Projektbyggaren Teknik Syd

Stålentreprenör:   Bingers Mekan / Svets & Smide i Karlskrona


Juryn har bestått av:

Arkitekt Henrik Rundquist, Rundquist arkitekter

Arkitekt Helena Glantz, Urban Design

Tekn lic Björn Uppfeldt, Projektengagemang AKT

Tekn lic Tomas Alsmarker, Tyréns

Tekn lic Johan Söderqvist, VD SBI

Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad

Tidigare vinnare av Stålbyggnadspriset

2003  Apatébron, Hammarby Sjöstad, Stockholm

2005  Mjärdevi Center, Linköping

2007  Svävande Taket, Vällingby, Stockholm

2009  Swedbank Stadion, Malmö

2011  Skivfilterbyggnaden vid Ryaverket, Göteborg

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk