2021-02-26 09:00Pressmeddelande

Stålbyggnadsinstitutet går längre och erbjuder ett komplett livscykelverktyg

Cirkulärt byggande:

Stålbyggnadsinstitutet går längre och erbjuder ett komplett livscykelverktyg

Regeringen vill främja en minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetsområdet. Men den nya lagstiftningen, som syftar till att ställa om till cirkulära materialflöden i byggbranschen genom krav på miljövarudeklarationer (EPD:er), berör endast de delar av livscykel som kan hänföras till byggskedet.

Här ligger EU före oss och i sin färdplan mot ett klimatneutralt Europa framgår att återbruk och återvinning ska vara med i en EPD för en byggprodukt. Att ta fram EPD:er är normalt en kostsam process men med hjälp av en EPD-generator möjliggörs snabb och kostnadseffektiv hantering av miljödata som efterfrågas av byggherrar, säger Björn Åstedt, vd i Stålbyggnadsinstitutet.

Med moderna programvaror finns möjligheter att redan idag inkludera alla delar i en byggnads livscykel i miljövarudeklarationerna. Att inkludera samtliga delar i livscykeln ger naturligtvis ett mer rättvisande resultat över en byggprodukts miljöpåverkan.

Stålbyggnadsinstitutet har ingående undersökt olika EPD-generatorer på marknaden och inlett ett samarbete med företaget Bionova och programvaran One Click LCA. De erbjuder en digitaliserad och kostnadseffektiv process som genom sin repeterbarhet gör det möjligt att skicka med EPD-data i anbud och likande. Alla relevanta delar i en byggnads livscykel kan inkluderas.
Flera företag har redan tagit fram EPD:er för byggmaterial i stål. Stålbyggnadsinstitutet har skapat en EPD-karta för att förenkla för inköpare och andra intresserade att hitta dem, se www.sbi.se/epd-kartan

– Vi hoppas att våra medlemmar ska teckna licenser för One Click LCA:s generator. Företag som är tidigt ute och redan nu aktivt arbetar med frågan genom att skaffa sig kunskap och hjälpmedel kommer troligen att få marknadsmässiga fördelar framöver. Prisbilden varierar beroende på köpta tjänster och företagets omsättning, 12 000 – 75 000 kr per användare och år. Tecknas licens under Q1-2021 betalar vi den s.k. on-boardingen för våra medlemmar, vilket innebär upplärning i att använda programvaran samt stöd och hjälp hela vägen till publicerad EPD, avslutar Björn Åstedt.

För ytterligare information:

Björn Åstedt, VD Stålbyggnadsinstitutet
www.sbi.se
epd@sbi.se
08-6610280

 

 

 


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt

Relaterad media