2013-08-26 13:44Pressmeddelande

Stålbyggnadsdagen 24 oktober

null

Stålbyggnadsdagen är Sveriges årliga stålbyggnadskonferens och stora mötesplats för Stålbyggnadssverige, som 2013 kommer att arrangeras av SBI för 46:e gången. Årets evenemang kommer att äga rum på Nacka Strandsmässan i Stockholm, den 24 oktober. Fokus kommer i huvudsak att ligga på det högaktuella ämnet CE-märkning och det kommer att finnas stora möjligheter för den som vill att träffa och diskutera frågan med kollegor och andra aktörer I branschen. Det kommer även att hållas ett fristående seminarium om CE-märkning dagen före Stålbyggnadsdagen.

Stålbyggnadsdagen 2013 inleds med att Stålbyggnadsinstitutets VD Johan Söderqvist ger en exposé över stålbyggnadsåret 2013. Därefter kommer Landshövdingen för Stockholms Län, Chris Heister att tala om hur stålet kan hjälpa till när Stockholm växer. Direkt efter det delas Silverbalken ut för ”förtjänstfulla insatser inom stålbyggandet”. Under kaffepausen på förmiddagen kommer det hållas en paneldiskussion om miljöcertifiering. I övrigt kommer förmiddagen huvudsakligen att handla om projektering.

Eftermiddagspasset har stålbyggaren i fokus. Bland annat kommer Staffan Boström från WSP att ge ett mycket intressant föredrag om Sundsvallsbron som är Europas just nu pågående största brobygge. Efter det avslutas dagen med ett inspirerande föredrag om tankesamhället som Mats Lindgren från Kairos Future håller i.

Fredag den 25 oktober ordnas studiebesök till två stycken moderna stålbyggnadsverkstäder i Stockholmsområdet. Här kommer konstruktörer att få en intressant inblick i hur praktiskt stålbyggande fungerar idag.

Se även www.sbi.se. Anmälan till Stålbyggnadsinstitutet, tel 08-661 02 80 eller sbd@sbi.se.


SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk