2021-10-28 14:48Pressmeddelande

Sofias bro vinner Stålbyggnadspriset 2021

Sofias bro i Helsingborg vinner Stålbyggnadspriset 2021.Sofias bro i Helsingborg vinner Stålbyggnadspriset 2021.

Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 28 oktober i Stockholm, delade Stålbyggnadsinstitutet ut Stålbyggnadspriset. Priset gick till Sofias bro som så elegant spänner över ravinen i Sofieros Slottspark.

Företagen bakom Sofias bro och mottagare av Stålbyggnadspriset är:
Arkitekt: Dissing+Weitling
Beställare: Helsingborg Stad
Konstruktör:
Schlaich Bergermann Partner
Stålbyggare: Bladt Industries

Juryns motivering

En elegant bro, som är perfekt inpassad på sin plats över en djup bäckravin i Sofieros Slottspark. Brobanan kröker sig i en öppen s-form, och ansluter till parkens slingrande stigar. Bron ger en illusion av att den böjer sig i sidled, men dess konstruktiva lådbalk är spikrak. Med utnyttjande av balkens vridstyvhet har man kunnat bygga en strukturellt enkel konstruktion, samtidigt som alla uppfattar bron som slingrande.
Konstruktionen är kongenial med form och funktion, och lika vacker för den som går över bron, som för den som betraktar den underifrån. Här har stålets möjligheter tagits väl till vara.
Brons hela gestalt, de smäckra och eleganta detaljerna, vittnar om hur bra det kan bli när arkitekt och konstruktör har arbetat tillsammans från skiss till genomförande.

Under Stålbyggnadsdagen fick Stålbyggnadsprisets tre finalisterna presentera sina projekt på stora scenen. De projekt som inte vann gick dock inte lottlösa.
Tack vare den höga nivån på samtliga finalprojekt valde juryn att tilldela hedersomnämnanden till Strandgatan 24 av Wingårdhs och Folke Bernadottes bro av &Rundquist.

Om Stålbyggnadspriset
Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnad.se


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk