2023-10-19 08:48Pressmeddelande

Silverbalken till Thomas Darholm

Thomas DarholmMottagare av Silverbalken 2023

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken delades i år ut vid en prisceremoni i Stockholm på Stålbyggnadsdagen den 19 oktober.

Thomas Darholm har sedan 1979 arbetat med anläggningskonstruktioner och framför allt med inriktning på broar, tunnlar och marina konstruktioner. Thomas är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Chalmers 1988. De första 20 åren i karriären arbetade Thomas på ELU-Konsult och sedan på COWI mellan 1999-2023. Thomas driver idag ett eget konsultbolag, Darholm Engineering.
I ett antal större projekt har Thomas Darholm arbetat som projektledare avseende såväl projekterings- som konstruktionsskeden. Bland de mångfasetterade arbetsuppgifterna har Darholm haft ett särskilt gott öga till stålbroar, betongbroar och tunnlar samt reparation och förstärkningar av stenvalvsbroar.

Prismotiveringen lyder:
Thomas Darholm tilldelas Silverbalken 2023 för att han i mer än 30 år varit en framstående och skicklig brokonstruktör inom stålbyggnad men även inom andra byggmaterial som är beroende av stål för sin bärighet. Thomas är innovativ och lösningsorienterad, han finner ofta enkla lösningar på svåra problem och har erfarenhet av allt från gamla stenvalvsbroar, via avancerade järnvägsbroar till stora vägbroprojekt. Det gör honom till en person som är en trygg förebild för dagens och kommande generationers stålbyggare. Hans betydelse för projekt som Svinesundsbron, Hisingsbron, Skurubron och Tjörnbron kan inte underskattas. Det är med stor glädje som Stålbyggnadsinstitutet tilldelar 2023 års Silverbalk till Thomas Darholm.

Om Silverbalken
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling och delas i år ut för 49:e året i rad. Silverbalken är tillverkad i äkta silver av silversmeden Henrik Ingemansson på Atelier Borgila som är Kunglig Hovleverantör.


Om Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) är verkställande organ för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, vars 150 intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen. Med visionen som ledstjärna – Stål bygger en hållbar framtid – stärker SBI intressenternas konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Ett kompetenscentrum som utvecklar nyttan för företagen genom fortbildning och certifiering, standarder och handböcker samt forskningsprojekt om materialets styrka och användbarhet. Stål ska tillhöra det främsta valet när marknaden väljer byggmaterial för tidlösa konstruktioner som håller från generation till generation. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnadsdagen.se


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk