2021-10-28 08:39Pressmeddelande

Rutger Gyllenram, årets mottagare av Silverbalken

Rutger Gyllenram mottagare av Silverbalken 2021Rutger Gyllenram mottagare av Silverbalken 2021

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken delas i år ut vid en prisceremoni i Stockholm på Stålbyggnadsdagen den 28 oktober.

Jag är oerhört tacksam för det här erkännandet och extra glad är jag att få det här bland alla stålbyggare. Vi ägnar mycket utrymme i standarden åt återbruk av byggkomponenter vilket har ett stort miljövärde. Nu hänger det på alla som har samlats här idag om det skall lyckas i verkligheten, säger Rutger Gyllenram.

Rutger Gyllenram är vd och grundare av företaget Kobolde & Partners. Rutger är Bergsingenjör från KTH och har en teknologie licentiatexamen inom stål- och metallproduktionsteknik. Han är även major i pansartruppernas reserv.
Rutger började sin yrkesbana som forskningsingenjör på Bergssektionen vid KTH 1984, efter sin civilingenjörsexamen. År 1988 fortsatte han sin karriär på Decerno AI som utvecklare och projektledare av avancerade IT-system.
År 1991 grundade han företaget Kobolde & Partners som idag har fem anställda och utvecklar tjänster och programvara inom hållbar stål- och metallframställning.
Företaget samarbetar med såväl industrin som Sveriges ledande tekniska högskolor. Sedan 2008 har Rutger arbetat med frågor kopplade till strategisk standardisering inom hållbarhetsområdet på Europanivå.

Prismotiveringen lyder:

Rutger Gyllenram tilldelas Silverbalken 2021 för att han i mer än tio år med emfas bidragit till en för industrin mycket positiv utveckling av standarder relaterade till hållbarhetsfrågor. På den europeiska arenan har han flyttat fram och stärkt stålbyggnadsbranschens och stålindustrins intressen. Återbruk och återvinning är numera obligatoriska områden att beakta då olika materialslag ska värderas i hållbarhetsdiskussionerna. Rutgers engagemang för stålet som byggmaterial märks inte minst i rollen som påverkare i kommittéer och arbetsgrupper. Han är även en förebild för unga teknologer och samhällsbyggare som funderar över en karriär inom stålets underbara värld.
Det är med stor glädje som Stålbyggnadsinstitutet tilldelar 2021 års Silverbalk till Rutger Gyllenram.

Om Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling och delas i år ut för 47:e året i rad. Silverbalken är tillverkad i äkta silver av silversmeden Henrik Ingemansson på Atelier Borgila som är Kunglig Hovleverantör.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnad.se

Relaterad media