2013-03-07 10:05Pressmeddelande

Rostfritt stål omvärderas

BASTA och Byggvarubedömningen har beslutat att rostfria stål ska kunna bedömas med utgångspunkt från legeringarnas egna hälso- och miljöegenskaper istället för, som tidigare, egenskaperna hos de ingående ämnena.

Genom detta nya synsätt, på hur rostfritt stål kan bedömas, kan produkter med legeringar av rostfritt stål nu klara kraven för att registreras i BASTA och bedömas Accepteras i Byggvarubedömningen.

Per Löfgren, vd för BASTAonline AB, och Jonny Hellman, vd för Byggvarubedömingen, är eniga om att beslutet är förankrat i en sammanställning över dagens kunskapsläge om hälso- och miljöeffekter av rostfritt stål. Legeringar av rostfritt stål kan, i de flesta fall anses utgöra egna ämnen som kan bedömas utifrån legeringarnas egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper. Synsättet för det alternativa bedömningssättet av legeringar stöds av den europeiska klassificeringslagstiftningen.

- Detta innebär en stor förändring, inte minst för tillverkare och leverantörer av rostfritt stål, som nu får möjlighet att få sina produkter godkända både i BASTA och Byggvarubedömningen. Även för dem som har som ambition att använda hållbara byggvaror i så hög utsträckning som möjligt innebär det en stor förändring, eftersom det blir lättare att uppnå en större andel byggvaror i byggnaden som klarar kraven, menar Per och Jonny vidare.

Omvärderingen är resultatet av ett samarbete mellan BASTA, Byggvarubedömningen, Jernkontoret, Stålbyggnadsinstitutet, Outokumpu och Sandvik.

Läs mer om vad som krävs för att legeringar av rostfria stål ska klara kraven i bedömningssystemen BASTA och Byggvarubedömningen på respektive systems webbsida.

Per Löfgren, vd BASTAonline AB, tel. 08- 598 563 88

Jonny Hellman, vd Byggvarubedömingen, tel. 0702-57 70 71

Johan Söderqvist, vd Stålbyggnadsinstitutet , tel. 08-661 02 54

Sophie Carler, Energy & Environment Jernkontoret, tel. 08-679 17 18

Camilla Kaplin, Manager - Product Safety and Environment Outokumpu Oyj, tel. 016-349 189

Hans Eriksson, Senior Specialist Product assurance and Product data Sandvik AB, tel. 026-263518


Stålbyggnadsinstitutet (SBI) har sedan 1968 verkat som en fristående  organisation finansierad genom Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, industri  samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Stiftelsens  intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen och SBI:s  verksamhet har som mål att kombinera forskningsfront med praktisk erfarenhet och  därigenom bidra till ökad kunskap om stålets användningsmöjligheter.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk