2016-11-09 16:35Pressmeddelande

PRISUTDELNING - EUROPEAN STEEL BRIDGE AWARDS

null

Arkitekturpriset - European Steel Bridge Awards delas ut den 14 november 2016 i Stockholm. Bland de nominerade finns den svenska 1420 meter långa Sundsvallsbron.

Det europeiska The European Steel Bridge Awards ges ut av den Europeiska Stålbyggnadsorganisationen (ECCS) vartannat år för att belysa användandet av stål i broar. Utmärkelserna, som är arkitekturpris, delas ut till de grupper bestående av byggare, entreprenörer, arkitekter, konsulter och stålleverantörer som har utvecklat Europas bästa stålbroprojekt färdigställda efter juli 2014.

Den 14 november presenteras årets finalister och vinnare i de två kategorierna; väg- och järnvägsbroar och gång- och cykelbroar. Dessutom har juryn beslutat två utmärkelser; en för utveckling och sociala hänsynstagande och en för ingenjörskonst.

Det finns mer information att tillgå på steelbridgeawards.com och på Youtube-kanalen

Finalister

Väg och järnvägsbroar

  • The Odins Bridge, Danmark
  • The Sundsvall Bridge, Sverige
  • The Blauwe Klap, Holland

Cykel och gångbroar

  • The Schlosssteg 2.0, Österrike
  • The Tintra Bridge, Norge
  • The Heemsteedsbridge, Holland

Specialpris för synnerlig ingenjörskonst

  • Nieuwe Botlekbrug, Holland

Specialpris för utveckling och sociala hänsynstagande

  • bridgningMZAMBA, Sdafrika

Frågor Besvaras av Johan Löw, VD Stålbyggnadsinstitutet 0762-116100, johan.low@sbi.se

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk