2021-05-19 08:36Pressmeddelande

Nya styrelseledamöter stärker hållbarhet och konkurrenskraft hos stålbyggarna

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning vid årsmötet den 18 maj. Verksamheten administreras genom Stålbyggnadsinstitutet och servar de 140 medlemsföretagen med en kontinuerlig kunskapsutveckling inom byggbranschen med stål som bygg- och konstruktionsmaterial. Stålet som material har blivit allt viktigare i det hållbara samhällsbygget.

– Hur väl branschen lyckas uppfylla hållbarhetsmålen kommer att påverka företagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Här har styrelsen breddat sin kompetens med Ylva Frithiofson, Ramboll, Minna Kuusela-Opas, Nordec och Jouni Metsämäki, Ruukki Construction, säger Peter Salomon, styrelseordförande.

Ylva Frithiofson, Ylva är enhetschef inom Rambolls globala division Environment & Health. I januari 2021 fick Ylva också ansvar för rollen som Sustainability Lead Europe division Environment&Health Ramboll vilket innebär att driva affärsutvecklingen inom hållbarhet för Rambolls europeiska miljökonsulter.

Minna Kuusela-Opas, Minna är affärsområdeschef på Nordec för flervåningsbyggandet i Sverige, Finland och Norge. Minna har mer än 20 års erfarenhet inom olika områden i olika roller inom PPTH, Ruukki Construction och nu Nordec.

Jouni Metsämäki, Jouni är marknadschef för takprodukter i Ruukki Construction. Jouni har jobbat med stålbyggnadsprodukter under 27 år inom Rautaruukki, SSAB och Ruukki Construction.

Styrelsen i övrigt är:
Peter Salomon, Styrelseordförande, seniorkonsult, Jernkontoret
Eva Pétursson, Executive Vice President, Forskning och innovation, SSAB
Örjan Lewerentz, General Manager, Outokumpu Scandinavia
Erik Andersson, Konstruktionschef, Lindab Profil
Tennce Carlsson, Vd, TECON Construction
Claes Dalman, Utvecklingsingenjör FoU, PEAB
Daniel Eriksson, Entreprenadchef, Contiga
Håkan Fält, Sales Manager, ArcelorMittal

Webbplats: www.sbi.se
Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se  
Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se
Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnad.se


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk