2012-12-17 14:20Pressmeddelande

Medlemsnytta i fokus när Stålbyggnadsinstitutet rekryterar ny VD

null

 

Johan Söderqvist tillträder den 1 januari 2013 tjänsten som VD för Stålbyggnadsinstitutet, SBI. Johan kommer närmast från ståltillverkaren Celsa Nordic där han varit affärsutvecklingschef för verksamheten i norden. Med rekryteringen vill SBI stärka medlemsnyttan inom ett flertal strategiska områden, däribland miljö, information och kompetensförsörjning.

Stålbyggnadsinstitutet, SBI, förmedlar forskningsresultat och information från högskolor och
universitet till industrier och andra intressenter. Den fristående organisationen bistår medlemmarna med tekniska råd och uppdaterar dem med det senaste regelverket och certifieringar som gäller för tillverkarnas anläggningar, system och olika stålprodukter. SBI satsar med rekryteringen av Johan mot att öka medlemsnyttan genom att bredda verksamheten för att omfatta fler viktiga frågor för medlemmarna.

- SBI har en given roll i samhällsbyggandet och ska fortsätta utvecklas med en stark medlemsnytta i fokus. I en marknad som möter nya globala utmaningar och en högre grad av
konkurrens, ska våra medlemsföretag stärkas av att SBI utökar sin samverkan med fler aktörer inom byggsektorn, både nationellt som internationellt. SBI ska också inta en mer central roll för att synliggöra den kontinuerliga förnyelsen och innovationskraften som finns inom stålbyggnad, genom information men också genom att aktivt driva olika frågor inom sektorn, säger Johan Söderqvist.

- Vi är oerhört glada över att ha rekryterat en person med idéer och erfarenhet från både forskning, konsultverksamhet och industri, säger Johan Löw, ordförande i SBI:s styrelse.

Ytterligare information: www.sbi.se

 

Kort fakta om Johan Söderqvist:

  • 36 år
  • Gift med Kristina, två barn
  • Civilingenjör väg och vatten från KTH och en licentiatexamen från KTH/CBI 
  • Senast affärsutvecklingschef hos ståltillverkaren Celsa Nordic
  • Intressen: löpning, golf, hav och berg 
 


 


Stålbyggnadsinstitutet, SBI, förmedlar forskningsresultat och information från högskolor och
universitet till industrier och andra intressenter. Den fristående organisationen bistår medlemmarna med tekniska råd och uppdaterar dem med det senaste regelverket och certifieringar som gäller för tillverkarnas anläggningar, system och olika stålprodukter.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk