2013-03-04 14:33Pressmeddelande

Materialdagen 21 mars - höghållfast stål och framtidens glas

Arkitekter och designer har tidigare fått vänja sig vid att besöka en rad olika fackmässor för att få en samlad bild av materialens möjligheter. På Materialdagen den 21 mars blir det för första gången möjligt för dessa yrkesgrupper att på samma plats vid samma tillfälle få både information och inspiration som rör trä, plast, plåt, stål, glas och betong. Då samlar nämligen Materialbiblioteket Stockholmsmässan åtta branschorganisationer som gemensamt satt samman ett föreläsningsprogram där kunskap om materialens möjligheter står i fokus.

– En arkitekt eller en designer arbetar sällan i bara ett enda material. Byggnation och produktutveckling är naturligtvis mer komplext än så. Därför har dessa yrkesgrupper ett ständigt behov av information om många materialslag, och nu samlar vi all denna information till Materialdagen. Det blir unikt, säger Björn Florman som är projektchef på Materialbiblioteket Stockholmsmässan.

En lång rad namnkunniga experter kommer att föreläsa på Materialdagen, bland andra Andreas Eggertsen från arkitektkontoret Snøhetta som bland annat ritat det nya operahuset i Oslo. Han kommer att berätta om arbetet med det energipositiva ”Powerhouse One” i Trondheim. Huset, som är det nordligaste i sitt slag, är byggt i glas och producerar mer energi än det förbrukar.

Höghållfast stål uppmärksammas också i föreläsningsprogrammet. Lars Cederfeldt från SWECO berättar bland annat om hur stålet gjorde Friends Arena både miljösmart samtidigt som byggkostnaderna minskade och konstruktionerna blev elegantare.

– Vi vill lyfta fram stålets alla möjligheter, och på Materialdagen ges utrymme att både förklara och inspirera mot en samlad och kunskapstörstande målgrupp, säger Johan Söderqvist, VD på Stålbyggnadsinstitutet som tillsammans med Entreprenörföretagen är en av medarrangörerna till Materialdagen.


För mer information kontakta:

Björn Florman, projektchef Materialbiblioteket Stockholmsmässan, 070 - 789 44 82, bf@materialbiblioteket.se

Johan Söderqvist, Stålbyggnadsinstitutet, 08 - 661 02 54, johan@sbi.se
 
Om Materialdagen:

Materialdagen genomförs för första gången 21 mars 2013 och produceras av Materialbiblioteket på Stockholmsmässan. Evenemanget riktar sig till yrkesverksamma arkitekter, designer, konstruktörer och produktutvecklare. Materialdagen är ett samarbete mellan Materialbiblioteket på Stockholmsmässan och branschorganisationerna Trä & Möbelföretagen, Skogsindustrierna, Svensk Planglasförening, Glasbranschföreningen, Svensk Betong, Entreprenörföretagen, Stålbyggnadsinstitutet samt Plast & Kemiföretagen. Hela programmet finns på www.materialbiblioteket.se

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) har sedan 1968 verkat som en fristående organisation finansierad genom Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, industri samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Stiftelsens intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen och SBI:s verksamhet har som mål att kombinera forskningsfront med praktisk erfarenhet och därigenom bidra till ökad kunskap om stålets användningsmöjligheter.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk