2007-02-09 11:13Pressmeddelande

Hög tid att nominera projekt till Stålbyggnadspriset 2007

Stålbyggnadspriset 2007 till bästa stålbyggnad

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.
Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Men inte minst är priset till för att uppmärksamma arkitekter, ingenjörer och företag som väljer att utnyttja stålets egenskaper på ett tydligt och väl exponerat sätt.

Nomineringsregler
• Stålbyggnadspriset delas ut vartannat år och att det vinnande förslaget presenteras på Stålbyggnadsinsitutets årsmöte i maj. Juryn 2007 består av:
Arkitekt Svante Berg, Berg Arkitektkontor
Arkitekt Matilda Stannow, Tidningen Arkitektur
Professor Bernt Johansson
Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad
Civ ing Hans Olson, VD SBI

• Anmälda projekt skall ha en stålkonstruktion som är nydanande i sitt utförande, förena funktion och estetik samt förtydliga fördelarna med stål i konstruktion, produktion, ekonomi och arkitektur.

• Projekten skall vara byggda i Sverige de senaste tre åren och färdigställda före den första februari 2007.

• Redovisning av projekten skall ske i form av en skriftlig beskrivning av projektet på ungefär en A4-sida med tyngdpunkt på stålmaterialets betydelse för projektets genomförande. Bifoga nödvändiga ritningar och fotografier av färdig byggnad och av stålkonstruktion. Alla underlag, fotografier, skisser och ritningar måste vara fria att publicera i tryck och på internet.

• Vinnande bidrag belönas med 50 000 kronor som delas ut till en eller två personer som särskilt bidragit till byggnadsverkets utformning och konstruktion.Frågor kan ställas till Lars Hamrebjörk, 070-630 22 17, lars@sbi.se. Se även www.sbi.se

Anmälan och underlag skall vara Stålbyggnadsinstitutet tillhanda senast den 28 februari 2007:
SBI-Stålbyggnadsinstitutet
Box 27 751
115 92 Stockholm
info@sbi.se


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk