2013-06-14 15:44Pressmeddelande

Föredragshållare klara inför Stålbyggnadsdagen 2013

null

Stålbyggnadsdagen är Sveriges årliga stålbyggnadskonferens, som 2013 kommer att arrangeras av SBI för 46:e gången. Årets evenemang kommer att äga rum på Nacka Strandsmässan i Stockholm, den 24 oktober. Programmet för dagen innehåller hela 16 föreläsare och vi är glada att få presentera Landshövdingen från Stockholms Stad, Chris Heister, som inledningstalare på morgonen. Stockholm står idag inför en stor tillväxt och byggandet i regionen kommer att öka inom både infrastruktur som bostadsbyggande. Från Swedish Green Building Council kommer Bengt Wånggren att tala om utmaningarna och kraven för stålbyggnad när det gäller miljöcertifieringar. I ett seminarium på onsdagen den 23 oktober kommer fokus ligga på certifiering och CE-märkning av byggprodukter, något som kommer att krävas för att kunna vara verksam som stålbyggare och stålleverantör i Europa från och med 1 juli 2014.  Programmet presenteras i sin helhet på http://www.sbi.se/stalbyggnadsdagen/sbd_page.asp?part=1

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk