2019-09-17 10:21Pressmeddelande

Finalisterna i Stålbyggnadspriset 2019

null

Fyra byggprojekt har tagit sig till final och tävlar nu om Stålbyggnadspriset 2019. Årets finalister är en intressant mix av en containervilla, en asymmetrisk bro och två betydande ombyggnadsprojekt; ett publikt museum och eleganta bostadsrätter.

Prisutdelningen sker på Stålbyggnadsdagen den 7 november på Svenska Mässan i Göteborg. Där kommer dessutom samtliga finalister att presentera sina bidrag.

Stålbyggnadspriset hyllar innovativa, miljömässigt hållbara och arkitektoniskt tilltalande sätt att nyttja stål i den bärande konstruktionen.


Finalisterna i Stålbyggnadspriset 2019:

Containervillan
Färdigställt:
Mars 2019
Byggherre: Thomas & Linda
Arkitekt: Måns Tham, Måns Tham Arkitektkontor
Konstruktör: Egil Bartos, Ramboll

Husarviksbron
Färdigställt:
Juni 2019
Byggherre: Stockholm stad
Arkitekt: &Rundquist
Konstruktör: ELU och Sting
Stålentreprenör:
Sonstorps Mekaniska / Outokumpu

Nacka Strand No4
Färdigställt:
December 2018
Byggherre: Oscar Properties
Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Stålkonstruktör: Sweco Structures
Stålentreprenör: Smederna

Nationalmuseum (renovering och ombyggnad)
Färdigställt:
Oktober 2018
Arkitekt: Wingårdhs/Erik Wikerstålarkitektkontor
Beställare: Statens Fastighetsverk
Stålkonstruktör:
Sweco Structures
Stålentreprenör: Sjölins Smide

Juryn för Stålbyggnadspriset 2019 består av:
Anna Söderberg, arkitekt, Söderberg Stockholm arkitekter
Björn Åstedt, civ ing, vd Stålbyggnadsinstitutet
Jan Stenmark, civ ing, Prefabsystem
Lars Hamrebjörk, civ ing, redaktör Stålbyggnad
Matilda Stannow, arkitekt, skribent, kommunikatör
Tomas Alsmarker, tekn li, T Alsmarker AB

För mer info:
Lars Hamrebjörk,
tävlingsansvarig, 0706-302217, lars@sbi.se
Björn Åstedt,
vd Stålbyggnadsinstitutet, 08-6610280, bjorn@sbi.se

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk