2017-05-29 11:37Pressmeddelande

Dubbelt 50-årsfirande med fokus på stål i världsarkitekturen

null

Stålbyggnadsdagen är en årlig manifestation och träffpunkt för stålbyggnadsbranschen och närstående verksamheter. Den 50:e Stålbyggnadsdagen arrangeras den 26 oktober 2017 i Älvsjömässan. Programmet, som inleds av stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, består av diverse korta framtidsinriktade teknik- och specialföreläsningar, prisutdelningar – Silverbalken och Stålbyggnadspriset. Programmet avslutas med att Stålbyggnadsdagens 50 födelsedag firas genom att ge extra utrymme för stålet i världsarkitekturen.

Ett specialseminarium om rosttrögt stål eller cortenstål med Sami Rintala från norska arkitektbyrån Rintala Eggertsson och SSAB.

Ett av ingenjörskonstens mest ambitiösa projekt – Tjernobylreaktorns nya bågformade skal (275 meters brett och 108 meter högt) – presenteras av Oscar Mac McNeil från Bechtel International.

Italienska stjärnarkitekten Massimiliano Fuskas visar sina senaste och mest fantastiska projekt. Fuskas byråer har förverkligat över 600 projekt över hela världen.

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets och branschens årliga nationella utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling.

Stålbyggnadspriset delar Stålbyggnadsinstitutet ut vart annat år till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. I år är 30 byggnader nominerade.

Vem ska besöka årets Stålbyggnadsdag? Förutom stålbyggnadsbranschen välkomnas arkitekter, samhällsbyggnadsteknologer, byggherrar, entreprenörer, byggplanerare, bostadsbolag, politiker, systerorganisationer, m.fl.

Programmet omgärdas av ett mötes- och mässtorg där 40 utställande företag visar upp sig och knyter nya kontakter.

Dagen efter Stålbyggnadsdagen bjuds deltagarna på studiebesök (27 oktober). I år besöks Slussen och Söderströmsbroarna. Två mycket intressanta stålbyggnadsprojekt i Stockholm. Den nya huvudbron över Slussen och de fyra Söderströmsbroarna där tunnelbanan mellan Slussen och Gamla Stan går ska bytas ut då de har uppnått sin tekniska livslängd.


Historik

På förslag från IVA bildades i juni 1967 Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning med uppgift att finansiera ett stålbyggnadsinstitut, och samma dag bildades också formellt Stålbyggnadsinstitutet. Institutet kunde sedan starta sin verksamhet på nyåret 1968. Stiftelsen och institutet grundades gemensamt av Grängesbergsbolaget med Oxelösunds Järnverk och stålbyggarna Gränges Hedlund, Norrbottens Järnverk, Stora Kopparberg med Domnarvets Jernverk, Bultfabriken, ESAB och SIAB.

Syftet med bildandet av Stålbyggnadsinstitutet var att höja kunskapsnivån inom byggbranschen om stål som bygg- och konstruktionsmaterial. Bakgrunden var att stålet nästan helt försvunnit som stommaterial i Sverige då stålet behövdes till andra uppgifter. Efter kriget försummades såväl utbildning som forskning och utveckling inom stålbyggande under flera decennier och kunskapen om att bygga med stål föll i glömska.

Genom åren har insatsområdena varierat beroende på marknadens behov av kunskapsuppbyggnad inom stålområdet. Från allmän forskning, teknik- och kompetensutveckling, tunnplåt i fasader och tak, flervåningsstommar tillsammans med betong samt brobyggande till dagens rådgivning, litteraturproduktion, attityd- och kunskapspåverkan, standardiseringsfrågor, smarta och hållbara byggsystem, forskning och materialutveckling, utbildning samt bevakning av regelverksförändringar.


Ytterligare information kan fås av:

Björn Åstedt, 08-661 02 48, bjorn@sbi.se

Lars Hamrebjörk, 070-630 22 17, lars@sbi.se.

Mer information om evenemanget: http://stalbyggnadsdagen.se/

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) är en fristående organisation finansierad genom Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, industri samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Stiftelsens 130 intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen. Med visionen som ledstjärna – Stål bygger en hållbar framtid – verkar SBI som kompetenscentrum för hållbart stålbyggande. SBI stärker intressenternas konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. SBI profilerar även stålet som byggnadsmaterial.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk