2013-10-23 09:53Pressmeddelande

Årets vinnare av Stålbyggnadsinstitutets Silverbalk är Risto Haapaniemi!

null

Risto Haapaniemi är 58 år och en riktig långvägare inom stålbyggnadsindustrin. Han började på PPTH i Peräseinäjoki 1979. Tidigt i sin karriär arbetade han som montageledare och projektingenjör i både små och stora projekt. Under de senaste decennierna har han arbetat med ett 80-tal av de pannhus som byggts längs den svenska norrlandskusten. När Rautaruukki förvärvade PPTH 2006 utsågs Risto till ansvarig för stombyggnadsverksamheten i Sverige. Han har även arbetat stora delar av sin tid i Finland, Norge, Storbritannien och Baltikum. Den gemensamma nämnaren har alltid varit stora och komplicerade projekt.

Inför bygget av Friends Arena rådfrågades Risto tidigt av PEAB för att hjälpa till med att optimera de tekniska lösningarna i takkonstruktionen. Ur dessa diskussioner utvecklades de avancerade fackverkslösningarna tillsammans med Lars Cederfeldt från Sweco. Fackverken i Friends Arena är byggda med komplicerade knutpunkter och i stor utsträckning med höghållfast stål. Just användningen av stål med en sträckgräns på 900 MPa kräver noggrann planering vilken möjliggjordes genom Ristos engagerade deltagande och kunnande.


Prismotiveringen lyder:
Risto Haapaniemi tilldelas Silverbalken år 2013 för sin förmåga att omsätta komplicerade detaljlösningar och stora komponenter till praktiska montagelösningar. Risto har under många år som montageledare och projektledare i stora stålbyggnadsprojekt utvecklat unik kompetens inom montage av avancerade stålkonstruktioner.

Under bygget av Friends Arena arbetade Risto med produktionsanpassning av den stora takkonstruktionen. Han medverkade starkt till att de avancerade takfackverken kunde monteras på ett effektivt och säkert sätt och bidra till en ekonomisk takkonstruktion. För Risto har alltid samspelet mellan verkstad och montage varit prioriterat. Genom noggrann planering kan många farliga och tidskrävande moment flyttas till verkstaden. Detta blir synnerligen viktigt vid större projekt som pannhus och arenor.

SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i 45 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Om Stålbyggnadsinstitutet

På SBI tror vi att det för samhället finns stora fördelar med ökat brukande av stål och stålprodukter. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle förutsätter stål och vi har i mer än 50 år arbetat med material och kompetensfrågor som bidragit till ett innovativt och modernt användande av stål. Detta ser vi bidrar till ett ökat användande av stål inom byggbranschen. SBI:s arbete och engagemang möjliggörs bland annat av att knyta olika typer av intressenter till verksamheten. Intressenter är företag som i olika grad är verksamma inom stålbyggande.


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt
Lars Hamrebjörk
Redaktör & Information
Lars Hamrebjörk