2023-10-19 12:52Pressmeddelande

50 000 kr för bästa examensarbete inom stålbyggnad till Henrik Ruuth & Niklas Thuresson

Henrik Ruuth & Niklas ThuressonHenrik Ruuth och Niklas Thuresson vinnare av bästa examensarbete inom stålbyggnad 2023

Under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2023 ut till Henrik Ruuth och Niklas Thuresson från Lunds Tekniska Högskola.

Motivering
Examensarbetet behandlar dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar i stål. På grund av dessa broars höga förhållande mellan styvhet och vikt är inte sällan dynamiska kriterier snarare än bärförmåga dimensionerande. De dynamiska egenskaperna är dock mer komplicerade att gaffla in än bärförmåga.
Examensarbetet presenterar en omfattande parameterstudie med syftet att bestämma de viktigaste parametrarna vad gäller dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar. Beräkningar görs med FEprogrammet Abaqus i kombination med Pythonscript för generering av modeller och analyser av dessa.
Det är ett intressant arbete och rapporten är tack vare sin föredömliga disposition trevlig att läsa. Arbetet är därför väl förtjänt av priset som bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2023.

Om stipendiet
Stipendiet delas ut av Stålbyggnadsinstitutet, i år för 19:e gången. Syftet är att uppmuntra studenter på civilingenjörsutbildningarna inom Väg- och vattenbyggnad eller Samhällsbyggnad att välja att göra sitt avslutande examensarbete inom stålbyggnadsomsrådet. Stipendiet finansieras av Structorstiftelsen.
Vinnarna får dela på 50 000 kr.

Juryn 2023
Mikael Möller, Senior Structural Engineers
Erik Forsgren, COWI


Om Stålbyggnadsinstitutet

Stålbyggnadsinstitutet (SBI) är verkställande organ för Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning, vars 150 intressenter är företag med intressen inom stålbyggnadsbranschen. Med visionen som ledstjärna – Stål bygger en hållbar framtid – stärker SBI intressenternas konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Ett kompetenscentrum som utvecklar nyttan för företagen genom fortbildning och certifiering, standarder och handböcker samt forskningsprojekt om materialets styrka och användbarhet. Stål ska tillhöra det främsta valet när marknaden väljer byggmaterial för tidlösa konstruktioner som håller från generation till generation. Webbplats: www.sbi.se Stål bygger en hållbar framtid: www.byggahallbart.se Tidningen Stålbyggnad: www.stalbyggnad.se Stålbyggnadsdagen: www.stalbyggnadsdagen.se


Kontaktpersoner

Björn Åstedt
VD
Björn Åstedt